Contact

Je kunt mij bereiken via telefoonnummer 06-24162007 of via e-mail. (info@chinesekruiden.com)
Geen SMS en/of WhatsApp.

Bezoekadres:
Ubbergseweg 20-22
6522 KJ Nijmegen

Geregistreed lid NWP 1620
ABG-Code 90.035236
ABG-Code praktijk 90.014150
KvK 09179734
RBNG 509386R
Zorggids (voor mensen met een aanvullende verzekering bij
Univé, VGZ, IZA, IZZ, IAK, SIZ en Trias: ik sta in de zorggids
vermeld als geselecteerde zorgaanbieder onder de naam Ren
He Tang)
klik hier
Vergoedingen klik hier

 

Klacht

Je hebt een vraag of een klacht en je wilt met mij in gesprek?

Ik sta daar natuurlijk voor open:

Waar kun je terecht met een klacht?

Het is natuurlijk het beste wanneer je het probleem eerst zelf met je zorgverlener kunt oplossen. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrekkige communicatie.

Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit. Is het probleem te ernstig, durf je niet zo goed je zorgverlener aan te spreken over wat je dwars zit of loopt je poging stuk op onwil of onbegrip van de zorgverlener, dan is je volgende stap: contact opnemen met de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

Waarover kun je klachten indienen?

In principe is er geen beperking als het gaat over het indienen van klachten.

  • Het kunnen klachten zijn op organisatorisch gebied (beschikbaarheid en bereikbaarheid, wachtlijsten, samenwerking met en afstemming op andere zorgverleners)
  • Relationeel gebied (bejegening, ongewenste intimiteiten, informatieverstrekking)
  • Inhoudelijk gebied (nalatigheid in de behandeling)
  • Foutieve behandeling (niet of te laat terugverwijzen naar de huisarts)
  • Materieel gebied (praktijkruimte, tarieven)
  • Op elk ander gebied waarvan je denkt dat de zorgverlener zich niet zo gedraagt of niet zo handelt als je verwacht.

Hoe gaat het verder met je klacht?

De KAB doet er alles aan om je klacht goed te behandelen. Daartoe wordt ook contact opgenomen met de desbetreffende zorgverlener.

Gaat het om heel ernstige klachten dan kan de KAB je helpen om de klacht neer te leggen bij de tuchtcommissie van de desbetreffende beroepsorganisatie of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De klachtenbehandeling door de KAB is geheel kosteloos. Wel komen eventueel gemaakte reiskosten, kosten voor bijstand of kosten voor vrij nemen voor je eigen rekening.

Indien je een klacht indient, kun je binnen twee weken bericht verwachten over de verdere procedure.